Назва видання: Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство

Рік заснування видання: 2013

Галузь знань: гуманітарні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ №19981-9781Р від 14.05.2013 року.

Мова видання: українська, російська, англійська, кримськотатарська, тюркська 

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Програмні цілі: сприяння розвитку науки і освіти, реалізація програм, надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням за допомогою публікації наукових статей з проблем гуманітарних наук.